wt.. cze 18th, 2024

Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START”

Uczestniczymy w kształceniu ustawicznym dorosłych, młodzieży i dzieci na zasadach partnerstwa z instytucjami oświatowymi oraz udzielamy wszechstronnej pomocy psychologicznej instytucjom, organizacjom i każdej osobie potrzebującej w zakresie posiadanych możliwości i posiadanych środków.

Pomagamy zwłaszcza w rozwiązywaniu problemów związanych z: alkoholizmem, narkomanią, przemocą w relacjach interpersonalnych, przemocą w rodzinie, przemocą instytucjonalną, integracją międzypokoleniową, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aktywizacją zawodową i rozwojem zawodowym, rozwojem kompetencji społecznych i zawodowych, opieką nad dzieckiem i wspomaganiem rodzin, niepełnosprawnością.

Zwiększamy wiedzę i podnosimy umiejętności naszych beneficjentów poprzez:

  •     realizowanie warsztatów i szkoleń
  •     przeprowadzanie wykładów i prelekcji
  •     konsultacje indywidualne
  •     kontakty z mediami

TWP „START” zrzesza psychologów, pedagogów oraz studentów wyżej wymienionych kierunków.

Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej powstało w 2003 roku, jednak jego członkowie wspólnie realizowali projekty psychologiczne od roku 2001. Jednym z takich projektów jest program rozwoju interpersonalnego „START” przeprowadzany w liceach łódzkich.

Od 19 lipca 2004 roku TWP „START” do stycznia 2016 roku mieliśmy status organizacji pożytku publicznego.